⇒ Đào Tạo Lái Xe Nâng, Cấp Chứng Chỉ Lái Xe Nâng Toàn Quốc

⇒ Đào Tạo Lái Máy Xúc, Cấp Chứng Chỉ Lái Máy Xúc Toàn Quốc

⇒ Đào Tạo Thợ Hàn, Cấp Chứng Chỉ Thợ Hàn Toàn Quốc

Đào Tạo Thợ Điện, Cấp Chứng Chỉ Thợ Điện Toàn Quốc

⇒ Đào Tạo Lái Máy Cẩu, Cấp Chứng Chỉ Lái Máy Cẩu Toàn Quốc

⇒ Đào Tạo  Lái Máy Đào, Cấp Chứng Chỉ Lái Máy Đào Toàn Quốc

⇒ Đào Tạo Lái Máy Lu, Cấp Chứng Chỉ Lái Máy Lu Toàn Quốc

⇒ Đào Tạo Máy Khoan, Cấp Chứng Chỉ Máy Khoan Toàn Quốc

⇒ Đào Tạo Máy Xây Dựng, Cấp Chứng Chỉ Máy Xây Dựng Toàn Quốc

⇒ Đào Tạo Máy Vận Thăng, Cấp Chứng Chỉ Máy Vận Thăng Toàn Quốc

⇒ Đào Tạo Máy Khoan Cọc Nhồi, Cấp Chứng Chỉ Máy Khoan Cọc Nhồi Toàn Quốc

⇒ Đào Tạo Máy Công Trình, Cấp Chứng Chỉ Máy Công Trình Toàn Quốc

⇒ Đào Tạo Máy Thi Công Nền, Cấp Chứng Chỉ Máy Thi Công Nền Toàn Quốc

⇒ Đào Tạo Máy Ép Cọc, Cấp Chứng Chỉ Máy Ép Cọc Toàn Quốc

⇒ Đào Tạo Máy Cạp Tường, Cấp Chứng Chỉ Máy Cạp Tường Toàn Quốc

⇒ Đào Tạo Máy Nén Khí, Cấp Chứng Chỉ Máy Nén Khí Toàn Quốc

⇒ Đào Tạo Máy Nâng Hạ, Cấp Chứng Chỉ Máy Nâng Hạ Toàn Quốc

⇒ Đào Tạo Máy Áp Lực, Cấp Chứng Chỉ Máy Áp Lực Toàn Quốc

⇒ Đào Tạo Lái Máy Cày, Cấp Chứng Chỉ Lái Máy Cày Toàn Quốc

⇒ Đào Tạo Thiết Bị Nâng, Cấp Chứng Chỉ Thiết Bị Nâng Toàn Quốc

⇒ Đào Tạo Vận Hành Thiết Bị Công Trình, Cấp Chứng Chỉ Toàn Quốc

⇒ Đào Tạo Thiết Bị Áp Lực, Cấp Chứng Chỉ Thiết Bị Áp Lực Toàn Quốc

Đào Tạo Thợ Xây Dựng, Cấp Chứng Chỉ Thợ Xây Dựng Toàn Quốc

⇒ Đào Tạo Thợ Công Nghệ Hàn, Cấp Chứng Chỉ Thợ Công Nghệ Hàn Toàn Quốc

⇒ Đào Tạo Thợ Cơ Khí, Cấp Chứng Chỉ Thợ Cơ Khí Toàn Quốc

⇒ Đào Tạo Thợ Cấp Thoát Nước, Cấp Chứng Chỉ Thợ Cấp Thoát Nước Toàn Quốc

⇒ Đào Tạo Thợ Nề Hoàn Thiện, Cấp Chứng Chỉ Thợ Nề Hoàn Thiện Toàn Quốc

Đào Tạo Thợ Cốt Thép, Cấp Chứng Chỉ Thợ Cốt Thép Toàn Quốc

Đào Tạo Thợ Sắt, Cấp Chứng Chỉ Thợ Sắt Toàn Quốc

⇒ Đào Tạo Thợ Nhôm Kính, Cấp Chứng Chỉ Thợ Nhôm Kính Toàn Quốc

Đào Tạo Thợ Lắp Dựng Giàn Giáo, Cấp Chứng Chỉ Thợ Lắp Dựng Giàn Giáo Toàn Quốc

Đào Tạo Thợ Bê Tông, Cấp Chứng Chỉ Thợ Bê Tông Toàn Quốc

Đào Tạo Thợ Trạm Trộn Bê Tông, Cấp Chứng Chỉ Thợ Trạm Trộn Bê Tông Toàn Quốc

Đào Tạo Thợ Kỹ Thuật Xây Dựng, Cấp Chứng Chỉ Thợ Kỹ Thuật Xây Dựng Toàn Quốc

⇒ Đào Tạo Thợ Lắp Đặt Ống Công Nghệ, Cấp Chứng Chỉ Thợ Lắp Đặt Ống Công Nghệ Toàn Quốc